Kwalifikacje

Jestem absolwentką kilku kierunków studiów:

 • Psychologia; specjalność: wspomaganie rozwoju – studia jednolite magisterskie,
 • Oligofrenopedagogika – studia podyplomowe,
 • Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu – studia podyplomowe,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami – studia podyplomowe,
 • Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna – studia podyplomowe.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach zorientowanych na kierunkową pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w tym między innymi:

 • Terapia Ręki I i II stopień,
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju językowego. Programowanie rozwoju języka
 • Metoda Krakowska – terapia neurobiologiczna dzieci z zaburzeniami rozwoju,
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone,
 • Specjalistyczna  pomoc dla dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera,
 • Kompleksowa diagnoza a IPET – strategie  wsparcia w bezpośredniej pracy z dzieckiem i rodziną,
 • Ukończone szkolenie z Terapii Schematu,
 • Ukończone szkolenie z Dialogu Motywującego,
 • Kurs pedagogiki zabawy „Klanza”,
 • Wprowadzenie do Integracji Sensorycznej.

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii w nurcie behawioralnym z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami pokrewnymi.

Swoją pracę poddaję regularnie profesjonalnej superwizji.