Jak pracuję?

1

Pierwsza wizyta

Pierwsze spotkanie odbywa się zawsze bez dziecka. Podczas spotkania z rodzicem zbieram szczegółowy wywiad. Wspólnie formułujemy cele terapii i umawiamy się na spotkania z dzieckiem.

Na pierwszą wizytę  warto wziąć ze sobą: posiadane opinie psychologiczne, pedagogiczne, orzeczenia wydawane przez Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, diagnozy psychiatryczne, wypisy z hospitalizacji, jeśli takie miały miejsce. Ponadto, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola lub szkoły, to warto dostarczyć opinię o funkcjonowaniu dziecka w w/w instytucjach.

2

Praca terapeutyczna z dzieckiem

Kolejne wizyty poświęcone są nawiązaniu bezpiecznej relacji z dzieckiem, obserwacji i pracy terapeutycznej. Terapia odbywa się w swobodnej, przyjaznej atmosferze, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy.

3

Kontakt z rodzicem

Bliska współpraca z rodzicem jest dla mnie bardzo ważna. Naszym wspólnym celem jest pomoc dziecku, dlatego regularnie zapraszam rodziców do wspólnej analizy postępów terapii oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Psycholog dziecięcy Toruń
4

Opinie i zaświadczenia

Istnieje możliwość sporządzenia opinii i zaświadczeń w celu przedstawienia ich w określonych placówkach, takich jak np. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, komisja lekarska, szkoła, przedszkole, itp. Warunkiem uzyskania opinii/zaświadczenia jest wcześniejsza konsultacja diagnostyczna.